Wykłady są prowadzone przez wybitnych prelegentów, wśród których znajdują się trenerzy biznesu, adwokaci, a także specjaliści od analiz rynku i zarządzania. 

 

Program konferencji zostanie udostępniony 3 miesiące przed terminem spotkania. 

mm2

7.50 – 8.50

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa

8.50 – 11.15

Uroczyste otwarcie konferencji

(Sala A)

Zarządzanie jakością placówki medycznej – wyzwanie menedżera ochrony zdrowia w czasie kryzysu 

Pozyskiwanie i obsługa pacjentów online

Kontrola Rzecznika Praw Pacjenta – przebieg i zakres

Redukcja kosztów w placówkach ochrony zdrowia, dzięki innowacyjnym technologiom

11.15-12.00

Przerwa kawowa

Nazwa sali

Obsługa pacjenta

(Sala B)

Prawo w
ochronie zdrowia

(Sala C)

Organizacja i kontrola placówki

(Sala D)

Zarządzanie w medycynie

(Sala E)

12.00-14:30

Roszczenia pacjentów wobec podmiotu leczniczego – czy można ich uniknąć? 

Lepiej czy taniej? Czyli, jak budować wartość usług medycznych i właściwie uzasadniać podwyżki do pacjentów

 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – przegląd aktualności związanych z procesem informatyzacji

 Organizacja czasu pracy

 Prezentacja partnera wydarzenia

Wirtualna rejestratorka – przyszłość obsługi pacjenta

Wyzwania dla systemów IT w medycynie

ELO ECM Suite – Rozwiązanie dla białej i szarej strefy w placówkach medycznych

 Monitoring w placówce – czy, gdzie i jak dopuszczalny

Rola telefonicznej obsługi w budowaniu pozytywnych relacji z pacjentami. Standard profesjonalnej rozmowy telefonicznej.

 Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska dla placówek medycznych 

 Witaj na pokładzie, czyli jak dobrze wdrożyć nowego pracownika?

Reklama podmiotów leczniczych 

Kliniki.pl – czyli narzędzia do promocji placówki i budowania jej silnej marki

Projektowanie systemów wynagrodzeń pracowników, osób funkcyjnych i właścicieli w przedsiębiorstwie

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej- co z akredytacją POZ po 1 stycznia 2023r? 

Znaczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu sądowym. Błędy w dokumentacji medycznej i ich konsekwencje.

System konstruktywnej informacji zwrotnej, jako narzędzie eliminowania błędów w obsłudze pacjenta i skutecznego motywowania pozafinansowego pracowników.

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym. Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców.

Dysfunkcje w zespole pracowniczym. Problemy we współpracy pomiędzy różnymi działami firmy.

14.30-15.10

Przerwa kawowa

Nazwa sali

(Sala A)

(Sala C)

15:10 –
16.45

Naruszenia ochrony danych i postępowanie względem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aktualne programy unijne dla  sektora ochrony zdrowia – podział środków, główne priorytety i terminy składania wniosków

Jak reagować na agresję pacjentów ? Jak postępować z opiniami zniesławiającymi w internecie? Prawa medyka w postępowaniu z agresywnym pacjentem.

Nowoczesne budowanie strategii – czarne łabędzie i metody scenariuszowe.

Najczęstsze skargi na placówki medyczne w zakresie RODO

Zarządzanie sytuacyjne zespołem w placówce medycznej.

Zakończenie Konferencji

 

ManageMED 2022