Pierwsza edycja konferencji z cyklu ManageMED już za nami! 22.11.2022

Konferencję zorganizowało Mazowieckie Centrum Biznesowe, a wśród prelegentów byli znakomici eksperci z zakresu zarządzania, komunikacji, marketingu, kreowania wizerunku oraz prawa. 
 

Głównymi partnerami spotkania były firmy kliniki.pl oraz UDS Sp. z o.o.  

Inauguracyjny wykład został przeprowadzony przez p. Wojciecha Krówczyńskiego, który poruszył temat zarządzania jakością placówki medycznej. Druga prelekcja poruszała kwestię pozyskiwania i obsługi pacjentów online i była prowadzona przez p. Marcina Fiedziukiewicza z firmy kliniki.pl. Trzecie wystąpienie było związane z Kontrolą Rzecznika Praw Pacjenta, a prelegentem był p. dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński. Ostatnie wystąpienie podczas części inauguracyjnej prowadził p. dr Robert Kazimierowicz z firmy UDS Sp. z o.o., gdzie mówił o redukcji kosztów w placówkach ochrony zdrowia. 

Po części wspólnej nastąpił podział na 4 równoległych bloki tematyczne na których mówiono m. in. Obsłudze pacjenta, prawie w ochronie zdrowia, finansach i organizacji placówki, a także o zarzadzaniu w medycynie. Po panelach tematycznych i kolejnej przerwie na kawę/herbatę oraz zwiedzenie licznych stoisk partnerów wydarzenia przyszedł czas na ostatnie wystąpienia podczas spotkania. W jednej z sal odbywały się prelekcje związane z prawem w podmiotach leczniczych, natomiast w drugiej poruszane były kwestie związane z zarządzaniem zespołem i budowaniem strategii. 

ManageMED, zgromadził blisko 300 uczestników. Dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w tym spotkaniu!