II ManageMED już za nami! 23.11.2023

Konferencję zorganizowało Mazowieckie Centrum Biznesowe, a wśród prelegentów byli znakomici eksperci z zakresu zarządzania, komunikacji, marketingu, kreowania wizerunku oraz prawa. 
 

Głównymi partnerami spotkania były firmy kliniki.pl oraz egabinet.pl

Inauguracyjny wykład został przeprowadzony przez p. Łukasza Laskowskiego, który poruszył temat związany z feedbackiem i motywowaniem pracowników. Druga prelekcja poruszała kwestię budowania nowoczesnej placówki i zadowolenia pacjentów i była prowadzona przez przedstawiciela głównego partnera, p. Annę Banaszkiewicz – Rosińską z egabinet.pl. Trzecie wystąpienie było związane z wyzwaniami społeczno-środowiskowymi i organizacyjnymi lidera ESG, a prelegentem była p. Marta Chalimoniuk-Nowak. Ostatnie wystąpienie podczas części inauguracyjnej prowadził p. Marcin Fiedziukiewicz, przedstawiciel głównego partnera, kliniki.pl, a dotyczyło ono optymalizacji lejka sprzedażowego

Po części wspólnej nastąpił podział na 4 równoległych bloki tematyczne na których mówiono m. in. Obsłudze pacjenta, prawie w ochronie zdrowia, finansach i organizacji placówki, a także o zarzadzaniu w medycynie. Panele tematyczne były przeplatane licznymi przerwami, na których uczestnicy mogli odwiedzić stoiska partnerów konferencji.

ManageMED, zgromadził blisko 300 uczestników. Dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w tym spotkaniu!